DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Thị Kim Liên

Đà Nẵng

2

38

Nguyễn Thủy Trúc Linh

Đà Nẵng

1

39

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đà Nẵng

11

40

Đỗ Quỳnh Anh

Đà Nẵng

2

41

Trần Mạnh Tốt

Thanh Hóa

1

42

Đỗ Xuân Sơn

Đà Nẵng

1

43

Nguyễn Thị Ngân

Đà Nẵng

2

44

Trần Ngọc

Đà Nẵng

35

45

Trần Thị Thanh Dung

Đà Nẵng

2

46

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

4

47

Võ Văn Thanh Tịnh

Đà Nẵng

1

48

Phan Thị Xuân

Đà Nẵng

0

49

Huỳnh Anh Hiền

Đà Nẵng

1

50

Đoàn Minh Thuần

Quảng Nam

1

51

Phan Văn Thành

Đà Nẵng

3

52

Thái Hà Nguyên

Đà Nẵng

2

53

Dương Minh Hằng

Đà Nẵng

1

54

Trương Công Đình

Đà Nẵng

6

55

Mai Thị Kim Liên

An Giang

0

56

Mai Thị Kim Liên

Đà Nẵng

2

57

Trần Tâm Phúc

Đà Nẵng

5

58

Đặng Châu Ngân

Quảng Ngãi

2

59

Nguyễn Hữu Nhật

Quảng Nam

1

60

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

2

61

Phạm Văn Phùng

Đà Nẵng

12

62

Nguyễn Tấn Kiệt

Đà Nẵng

2

63

Nguyễn Hồng Bảo Trân

Đà Nẵng

1

64

Đặng Lê Bảo Ngân

Đà Nẵng

1

65

Hà Châu

Quảng Nam

0

66

Nguyễn Văn Ân

An Giang

0

67

Tăng Thị Huyền Sâm

Đà Nẵng

16

68

Nguyễn Hồng Sơn

Đà Nẵng

6

69

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

70

Đinh Nguyễn Thanh Tâm

Đà Nẵng

5

71

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

15

72

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

13