DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phạm Đăng Khiêm

Quảng Nam

26

2

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

40

3

Nguyễn Trương Tuấn Hưng

Đà Nẵng

2

4

Trần Văn Đình Khôi

Quảng Nam

1

5

Đặng Phương Minh

Quảng Ngãi

0

6

Đặng Phúc Gia

Đà Nẵng

1

7

Võ Văn Dự

Quảng Nam

0

8

Nguyễn Đăng Tuấn

Đà Nẵng

0

9

Phan Manh Hân

An Giang

0

10

Lê Đặng Phương Nam

Đà Nẵng

14

11

Nguyễn Đức Huy

Đà Nẵng

2

12

Trần Ngọc Tiến

Đà Nẵng

3

13

Đặng Phan Diệu Huyền

Đà Nẵng

2

14

Hà Vũ Linh

Đà Nẵng

1

15

Đinh Hoàng Bảo Quyên

Đà Nẵng

3

16

Ho Phuoc Nam

Đà Nẵng

0

17

Võ Văn Thịnh

Quảng Nam

0

18

Trần Thị Hằng

Đà Nẵng

0

19

Nguyễn Trọng Hiếu

Đà Nẵng

1

20

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

20

21

Võ Công Nhất

Đà Nẵng

1

22

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

50

23

Nguyễn Quốc Huy

Đà Nẵng

2

24

Phan Tuy An

TP HCM

1

25

Đặng Lê Bảo Ngân

Đà Nẵng

0

26

Bạch Trường Phú

Đà Nẵng

2

27

Phạm Châu Thy

Quảng Ngãi

0

28

Nguyễn Tuâdn Khôi

Đồng Nai

0

29

Trương Minh Dự

Quảng Trị

2

30

Nguyễn Thành Sơn

Quảng Trị

1

31

Lâm Quang Bình

Đà Nẵng

8

32

Võ Văn Thiện Phước

Đà Nẵng

1

33

Nguyễn Thị Bình

Đà Nẵng

2

34

Đinh Thành Nhân

Đà Nẵng

8

35

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

19

36

Phạm Đỗ Hải

Khánh Hòa

1