KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM HỘI HỌA "“ĐÀ NẴNG TRÊN TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19” NĂM 2020"

Hội họa :BTC nhận được 85 tác phẩm của 53 tác giả của 7 tỉnh, thành gồm:(Quảng Nam –Quảng Ngãi- Thanh Hóa- Quảng Trị-Khánh Hòa-TP Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng).

 Trong đó :

- Có 28 tác phẩm của 16 tác giả nhỏ tuổi.

- 57 tác phẩm của 37 tác giả của 7 tỉnh thành.

Sơ loại: Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng,để chọn trưng bày triển lãm online và trực tiếp là :

-25 tác phẩm của 16 tác giả nhỏ tuổi,trưng bày gian tranh thiếu nhi của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

-45 tác phẩm của 27 tác giả.( Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng)

Xét chọn chấm giải Hội đồng gồm:(Sở Văn hóa,Liên hiệp Hội và Hội Mỹ thuật)

-VÒNG 1:  Hội đồng nghệ thuật xét chọn 15 tác phẩm chấm chọn 11 giải thưởng.

- VÒNG 2: Hội đồng phân tích từng tác phẩm về ý tưởng nội dung bố cục và loại 4 tác phẩm.

-VÒNG 3: Các tác phẩm đạt giải phải thể hiện tính thời sự,nghệ thuật cao có bố cục chặt chẻ,màu sắc tươi sáng và có ý nghĩa trong thời gian chiến đấu với đại dịch Covid tại thành phố Đà Nẵng.

- Giải  I:

Tác phẩm:Tình yêu Đà Nẵng -Khắc gỗ-  Tác giả :Trương Nguyễn Nguyên Kha( Đà Nẵng).

- Giải II:

1/ Tác phẩm:Hoa hướng dương-Sơn dầu- Tác giả:Hà Châu (Quảng Nam)

 

2/ Tác phẩm:Những trái tim Hồng –Acrylic-Tác giả:Đoàn Minh Thuần (Quảng Nam)

-Giải III:

1/Tác phẩm; Giấc Trắng thời Covid-Acrylic-Tác giả:Trương Minh Dự ( Quảng Trị)

 

2/Tác phẩm: Tuyến đầu chống dịch - Tổng hợp – Tác giả:Phan Văn Thành (Đà Nẵng)

 

3/ Tác phẩm :Những ngày không quên-Acrylic –Tác giả: Nguyễn Tấn Kiệt( Đà Nẵng)

 

- 5 giải Khuyến khích trong đó có tác giả Thanh Hóa (Trần Mạnh Tốt) 1 tác giả Đà Nẵng sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh (Phan Tuy An) 3 tác giả Đà Nẵng.

1/Tác phẩm:Tạm dừng đến trường-Không dừng việc hoc-Sơn dầu-Tác giả:Trần Mạnh Tốt.

 

2/Tác phẩm:Tất cả sẽ ổn –Acrylic-Tác giả Phan Tuy An.

 

3/Tác phẩm: Những bước chân không mỏi-Acrylic-Tác giả Trần Hữu Cân.

 

4/Tác phẩm:Thuốc điều trị Covid-19 của người Viêt-Acrylic-Tác giả:Trần Văn Tâm.

 

5/ Tác phẩm:Kiểm soát dịch Covid 19-Sơn dầu-Tác giả:Mai Thị Kim Liên.

BAN TỔ CHƯC- HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT:

- Chọn 25 tranh thiếu nhi và trao quà 17 tác giả họa sĩ Nhí, trong đó em Đặng Châu Ngân đến từ (Quảng Ngãi).

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 106 tác giả, 11 tỉnh/thành và 525 tác phẩm